Waarom opleiding e-learningkunde?


Waarom opleiding e-learningkunde?
Met de 'geboorte' van (de term) e-learning in 1999 is er een discrepantie ontstaan tussen de techniek en de didactiek. Technisch is er al heel veel mogelijk, maar didactisch gezien staat e-learning nog in de kinderschoenen. De methode van doceren heeft alleen een substitutiefase meegemaakt, we doceren nu online. Veel wetenschappelijke onderzoeken benadrukken de waarde van 'het nieuwe leren', de praktijk om dit toe te passen is echter weerbarstig. Tijd voor een transitie en transformatie!

Het ontwerpen en ontwikkelingen van e-learning vergt nieuwe competenties van docenten en cursusontwikkelaars. Of met Albert Einstein te spreken: "Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.". Wil je didactisch verantwoorde e-learning ontwerpen, dan moet je nieuwe kennis en inzichten opdoen, vaardigheden leren en een paradigmashift gaan maken in het denken over (online) leren. In de opleiding E-learningkunde leer je op een sociaal-constructivistische wijze in een goede mix de kennis, vaardigheden en inzichten die je nodig hebt als je online leertrajecten moet ontwerpen en ontwikkelen. En uiteraard wordt de opleiding middels blended-learning aangeboden. Want 'Don't talk the talk if you can't walk the walk'.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Het ontwerpen en ontwikkelen van e-learning vergt complexe vaardigheden. Eerst de theorie in brokken aanleren en daarna de transfer naar de praktijk zal onvoldoen resultaat opleveren. Vanaf het allereerste begin staan realistische leertaken centraal en niet de lesinhoud die wij willen aanleren. U gaat direct aan de slag met praktijkgerichte opdrachten waarbij de integratie met andere onderdelen gelijk duidelijk is. Dus niet vandaag bij het vak rekenen de tafels aanleren, omdat we over een paar jaar beter keersommen en breuken kunnen leren die op hun beurt weer nuttig zijn in ons dagelijks leven en werk. 
Deze aanpak moet ook voorkomen dat de theorie niet goed aansluit bij de praktijk. De praktijkopdrachten staan centraal en je hebt ook theorie nodig om tot een kwalitatief goede uitvoering te komen.

Welke opbouw hanteren we? Het bekende ADDIE model om e-learning te ontwikkelen bepaalt in onze opleiding de fasering. Maar zeker bij de eerte twee letters moeten we gebruik maken van de kracht van andere modellen. Bij Hoobroeckx en Haak is de analytische kant erg sterk. Voor de fase van het ontwerpen (design) moeten we uitwijken naar de kracht van een model wat in 2003 het levenslicht zag.

We hebben gekozen om met het 4C/ID ontwerp model de opleiding te ontwerpen en om de volgende redenen:

  • het model gaat uit van realistische leertaken waarin een set van competenties tegelijk ontwikkeld worden
  • het model houdt goed rekening met de transfer van het geleerde naar nieuwe praktijksituaties en uitdagingen
  • het model vindt haar oorsprong in het sociaal-constructivisme en de scaffolding neemt een belangrijke plaats in
  • het model vraagt om een actieve houding en eigen verantwoordelijkheid voor het leren van de studenten
  • vrijwel alle facetten van e-learning hebben we kunnen integreren in dit ontwerpmodel

De rode draad door de opleiding is dat je zelf een e-learningmodule ontwerpt, ontwikkelt, implementeert en evalueert. De opleiding bestaat uit een aantal fases waarbij je door middel van realistische opdrachten en kennisbronnen de vaardigheden leert en nieuwe inzichten toevoegt.

Last modified: Wednesday, 13 November 2013, 9:07 PM